PROJECTS
PROJECTS
26/05/2020

3D DESIGN PROJECT: VINHOME SMART CITY-STUDIO APARTMENT-COMBO MEDIUM

3D Design Project: VinHome Smart City-Studio Apartment - Combo Medium Location: Tay Mo ward & Dai Mo ward, Nam Tu Liem District, Hanoi.
PROJECTS
26/05/2020

3D DESIGN PROJECT: VINHOME SMART CITY-STUDIO APARTMENT-COMBO LUXURY

3D Design Project: VinHome Smart City-Studio Apartment - Combo Luxury Location: Tay Mo ward & Dai Mo ward, Nam Tu Liem District, Hanoi.
PROJECTS
26/05/2020

3D DESIGN PROJECT: VINHOME SMART CITY-3 BEDROOM APARTMENT-COMBO MEDIUM

3D Design Project: VinHome Smart City-3 bedroom apartment - Combo Medium. Location: Tay Mo ward & Dai Mo ward, Nam Tu Liem District, Hanoi.
PROJECTS
26/05/2020

3D DESIGN PROJECT: VINHOME SMART CITY-3 BEDROOM APARTMENT-COMBO LUXURY

3D Design Project: VinHome Smart City-3 bedroom apartment - Combo Luxury. Location: Tay Mo ward & Dai Mo ward, Nam Tu Liem District, Hanoi.
PROJECTS
26/05/2020

3D DESIGN PROJECT: VINHOME SMART CITY-2 BEDROOM+2WC APARTMENT-COMBO MEDIUM

3D Design Project: VinHome Smart City-2 bedroom + 2WC apartment - Combo Medium. Location: Tay Mo ward & Dai Mo ward, Nam Tu Liem District, Hanoi.
PROJECTS
26/05/2020

3D DESIGN PROJECT: VINHOME SMART CITY-2 BEDROOM+2WC APARTMENT-COMBO LUXURY

3D Design Project: VinHome Smart City-2 bedroom + 2WC apartment - Combo Luxury. Location: Tay Mo ward & Dai Mo ward, Nam Tu Liem District, Hanoi.
PROJECTS
26/05/2020

3D DESIGN PROJECT: VINHOME SMART CITY-2 BEDROOM+1WC APARTMENT-COMBO MEDIUM

3D Design Project: VinHome Smart City-2 bedroom + 1WC apartment - Combo Medium. Location: Tay Mo ward & Dai Mo ward, Nam Tu Liem District, Hanoi.
PROJECTS
26/05/2020

3D DESIGN PROJECT: VINHOME SMART CITY-2 BEDROOM+1WC APARTMENT-COMBO LUXURY

3D Design Project: VinHome Smart City-2 bedroom + 1WC apartment - Combo Luxury Location: Tay Mo ward & Dai Mo ward, Nam Tu Liem District, Hanoi.
PROJECTS
26/05/2020

3D DESIGN PROJECT: VINHOME SMART CITY-1 BEDROOM APARTMENT-COMBO MEDIUM

3D Design Project: VinHome Smart City-1 bedroom apartment - Combo Medium. Location: Tay Mo ward & Dai Mo ward, Nam Tu Liem District, Hanoi.
PROJECTS
26/05/2020

3D DESIGN PROJECT: VINHOME SMART CITY-1 BEDROOM APARTMENT-COMBO LUXURY

3D Design Project: VinHome Smart City-1 bedroom apartment - Combo Luxury. Location: Tay Mo ward & Dai Mo ward, Nam Tu Liem District, Hanoi.
PROJECTS
23/03/2020

CĂN HỘ VINHOMES WESTPOINT - DUAL KEY (4 PHÒNG NGỦ)

CĂN HỘ VINHOMES WESTPOINT - DUAL KEY (4 PHÒNG NGỦ) Đường Đỗ Đức Dục, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
PROJECTS
23/03/2020

CĂN HỘ VINHOMES WESTPOINT (3 PHÒNG NGỦ)

Dự án: CĂN HỘ VINHOMES WESTPOINT (3 PHÒNG NGỦ) Vị trí: Đường Đỗ Đức Dục, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
PROJECTS
23/03/2020

CĂN HỘ VINHOMES SMART CITY ( 2 PHÒNG NGỦ)

Dự án: CĂN HỘ VINHOMES SMART CITY (2 PHÒNG NGỦ) Vị trí: Đại lộ Thăng Long, Phường Đại Mỗ, Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
PROJECTS
23/03/2020

CĂN HỘ VINHOMES SMART CITY ( 1 PHÒNG NGỦ)

Dự án: Căn hộ VinHomes Smart City (1 phòng ngủ) Vị trí: Đại lộ Thăng Long, Phường Đại Mỗ, Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội